De waardevolle adviseur: midden in de wereld

TwynstraGudde en de Orde van Organisatiekundigen- en adviseurs organiseren op 3 oktober 2024

De waardevolle adviseur: midden in de wereld

Het is een spannende, intense tijd. Grote transities veranderen de wereld en daarmee verandert ook onze rol als adviseur. De neutrale (onafhankelijke en objectieve) adviseur bestaat niet meer (als die al ooit bestaan heeft). Wij willen van betekenis zijn en een maatschappelijke bijdrage leveren. Van ons wordt steeds meer gevraagd om midden in de samenleving te staan. Met onze blik gericht op de toekomst en de grote uitdagingen van deze tijd.

Tijdens deze bijeenkomst, die TwynstraGudde samen organiseert met de Ooa, gaan we met elkaar in gesprek over vragen als: wat vraagt deze tijd van ons als adviseurs? Wanneer vinden we dat we ons werk goed doen en waardevol bezig zijn? Hoe weten we dat? Tegen welke dilemma’s lopen we aan? En verschilt de kijk op ons vak per generatie?

Programma

Het programma wordt begeleid door Marc van Leeuwen en Liesbeth Beneder. Veranderkundige Hans Vermaak en organisatiefilosoof Mieke Moor helpen het gesprek te verdiepen. Met elkaar zoeken we het goede gesprek over onze rol als adviseur in deze tijd, om prikkelende vragen te stellen en ook om ons perspectief op deze vragen uit te dagen.

De bijeenkomst krijgt samen met jullie vorm. We dagen jullie uit het gesprek aan te gaan. Dit doen we door aan het begin van de bijeenkomst het thema neer te zetten en om aan de hand van dilemma’s en vragen het adviesvak van deze tijd te verkennen. Er is daarbij ruimte voor dialoog én diner. Het gesprek wordt afgewisseld met kleine hapjes, die misschien wel evenveel stof tot nadenken geven. We ronden de bijeenkomst af door te samen te kijken welke inzichten we met elkaar hebben opgedaan.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is voor leden van de Ooa, adviseurs van TwynstraGudde en iedere adviseur die graag wil reflecteren op het vak. We juichen het toe als er een divers gezelschap van adviseurs deelneemt en moedigen je daarom aan om – als je komt – ook een collega-adviseur uit te nodigen. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier. De bijeenkomst vindt plaats bij TwynstraGudde, Oliemolenhof 14a in Amersfoort. Er zijn maximaal 60 plaatsen beschikbaar.

Locatie 14a, Oliemolenhof, Amersfoort, Utrecht, 3812 PB, Nederland
datum 3 oktober 2024
Start tijd 16:00
Eind tijd 20:00

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen