Kennisworkshop: Leren over een moreel vraagstuk in een organisatie

Kennisworkshop: Leren over een moreel vraagstuk in een organisatie

Slotreflectie met dr. Henriëtte Bout

Sommige moreel getinte vraagstukken komen als een repeterende wekker terug in een organisatie. Ze lijken verbonden met de aard van het werk of de aard van de organisatie.

‘Hoe doen we zaken in het buitenland?’, ‘Gebruiken we dieren voor wetenschappelijk onderzoek?’, ‘Financieren we de tabaksindustrie?’ of ‘Geef ik openheid van zaken aan de opdrachtgever terwijl ik vertrouwelijkheid beloofd heb aan medewerkers?’.

Heb je hier wel eens mee te maken in je werk of in een opdracht? Dan is deze kennisworkshop interessant voor je, omdat we op zoek gaan naar handelingsrepertoire in deze situaties. In de slotreflectie hebben we Henriëtte Bout als gast. Zij is recent gepromoveerd op het onderwerp ‘Moresprudentie en het leren van organisaties over morele vraagstukken’.

Waar de workshop over gaat

Moraal gaat over een set gedeelde opvatting binnen een groep, organisatieonderdeel, organisatie over wat fatsoenlijk en goed is. Maar het kan voorkomen dat je als adviseur wordt geconfronteerd met iets wat minder fatsoenlijk en goed is – iets immoreels. Vaak blijkt dat geen eenmalig gebeuren te zijn, maar blijkt het een terugkerend vraagstuk te zijn. Ethici noemen dat een ‘kerndilemma’ – een urgent dilemma en in dit geval verbonden met de aard van de organisatie. Wat doen wij dan als adviseur als zoiets zich voordoet? Hoe gaan we te werk? Of misschien worden we juist betrokken bij deze vraagstukken, omdat men wil leren over een moreel vraagstuk. En wat is dan een passende aanpak?

Tijdens de kennisworkshop bezien we in kleine groepen aan de hand van de concrete cases van de deelnemers hoe aan morele vraagstukken (al dan niet) wordt gewerkt. Aan het eind van de workshop werken we plenair. Henriëtte Bout vertelt dan over haar bevindingen en inzichten naar aanleiding van de onderzoeken die ze tijdens haar promotietraject heeft verricht. Ook vergelijken en/of verbinden we de uitkomsten uit de kleine groepen met de inzichten van Henriëtte.

Wat levert de workshop je op?

Dankzij kennis van de deelnemers en hun inzicht in verschillende contexten krijg je een gedetailleerder beeld hoe interventies in verschillende situaties uitpakken. Je krijgt inzicht in: wat wérkt, wanneer wel en wanneer niet? De workshop verrijkt je beeldvorming over hoe een vergelijkbaar vraagstuk in andere situaties speelt en reikt concrete ideeën aan voor toepasbare interventies. De kennisworkshop stelt je in staat je een oordeel te vormen in hoeverre deze interventies ook in jouw situatie kunnen helpen. Ook de bevindingen en inzichten van Henriëtte Bout helpen daarbij.

Kortom: je krijgt inzicht in de handelingsstrategieën van anderen en de toepasbaarheid ervan in je eigen situatie.

Datum en plaats

5 maart 2024 van 16.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 15.30u).
De workshop vindt plaats op een locatie in het midden van het land.

Programma
15:30 uur – Ontvangst en registratie
16:00 uur – Aanvang workshop
18.30 uur – Lichte maaltijd (dieetwensen graag van tevoren doorgeven)
19:00 uur – Reflectie aan de hand van bevindingen en inzichten van Henriëtte Bout
20:00 uur – Sluiting.

Wat we vooraf vragen
Er wordt gewerkt op basis van eigen praktijkervaring. Daarom vragen we je ongeveer twee weken voorafgaand aan de workshop om een korte beschrijving van een eigen (geanonimiseerde) casus te maken. Het gaat om een beschrijving ter grootte van maximaal een A4’tjevolgens een op de workshop toegesneden format.

PE-uren
Vijf PE-uren.

Nog meer weten?

Voor vragen over de locatie, dieetwensen, abonnementen, certificering of betalingen kun je contact opnemen met het Ooa-verenigings- en community management, telefoon: 06-51481247.

Heb je vragen over de inhoud? Neem dan contact op met Elsbeth Reitsma van het Platform Advieskwaliteit – Telefoon: 06-10921514

Locatie 15, Kosterijland, Bunnik, Utrecht, 3981 AJ, Nederland
datum 5 maart 2024
Start tijd 16:00
Eind tijd 20:00
PE uren 5

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen