Intervisie automatisch onderdeel lidmaatschap

Intervisie automatisch onderdeel lidmaatschap

In de laatste ALV is bekend geworden dat vanaf volgend jaar intervisie voor alle leden binnen het Ooa-lidmaatschap valt. Je hoeft dus niet extra te betalen om intervisie te volgen.De gedachte erachter is dat professionalisering de kern is van lid zijn van de Ooa. En intervisie is een heel belangrijke pijler: al sinds vele jaren organiseren we intervisie van hoge kwaliteit binnen de vereniging. Daar zijn we trots op!

De facilitators hebben allen een basiskwaliteit voordat ze starten, ze leren tweejaarlijks van elkaar, en ze leren methodes met hulp van experts beter begeleiden. De intervisiegroepen gebruiken daarnaast het Praktijkboek Intervisie als handvat voor de intervisiebijeenkomsten.

Kortingsactie geheel herziene versie Praktijkboek Intervisie
De derde, geheel herziene druk gaat dieper in op het proces van intervisie, het leren bij intervisie en kwaliteitsbepalende voorwaarden. Wat is relevant voor een succesvolle intervisie?
Centraal staat de kracht van het stellen van vragen. Dat lijkt makkelijk, maar het stellen van een goede vraag die de ander helpt, is een uitdaging. Verder bevat het boek 27 intervisiemethoden die stapsgewijs worden besproken en de Methodeselectiewijzer helpt je met het kiezen van de juiste methode. Beide zijn aangescherpt aan de ervaringen in de praktijk.

15% korting voor Ooa-leden
Goed nieuws: de uitgever geeft alle Ooa-leden 15% korting op het herziene Praktijkboek!
Voor bestellen met korting volg je de volgende stappen:

 • Voeg het boek toe aan je winkelmand door op ‘Bestellen’ te klikken.
 • Ga naar je winkelmand, klik op het plusje (kortingscode invoeren) en vermeld kortingscode: ooa210203
 • De korting wordt dan automatisch berekend.
 • Klik op ‘Naar de kassa’.
 • Log in als je een bestaande klant bent of maak een nieuw account aan.
 • Ga verder naar ‘Betaalmethoden’ en rond de bestelling af.

“Doe je nu nog niet aan intervisie via de Ooa, en overweeg je om volgend jaar intervisie te gaan volgen? Laat de werkgroep intervisie alvast vrijblijvend je intentie weten (via info@ooa.nl), zodat we zicht kunnen krijgen op hoeveel facilitators ongeveer nodig zijn volgend jaar.”

Bouwen aan de nieuwe orde

Bouwen aan de nieuwe orde

Carla de Rie
Partner Lysias Advies

BEKIJK PROFIEL

Een klein jaar geleden voerde ik een kennismakingsgesprek met enkele bestuursleden van de Orde over mijn mogelijke toetreding tot het Ooa-bestuur. Ik moet bekennen, ik stond niet meteen te trappelen. Mijn beeld van de Ooa was een club van adviseurs met de nodige senioriteit, waarbij je wel echt wat moest hebben bereikt ‘om erbij te mogen horen’. Tegelijkertijd was ik ook nieuwsgierig, omdat ik in de laatste nieuwsbrieven en andere uitingen van de Ooa een andere toonzetting proefde.

Als voorbereiding op mijn kennismaking vorig jaar, bekeek ik de website van de Ooa. Daar trof ik de volgende doelstellingen aan:

 • het interactief delen van kennis en praktijkervaringen;
 • continue professionalisering van de beroepsgroep;
 • uitdagen tot vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen.

Dat zijn natuurlijk mooie doelstellingen. Kun je niet tegen zijn. Maar wat doet de Ooa om deze doelen te bereiken?
Daarover spraken we tijdens mijn kennismakingsgesprek. Dit gesprek werd vooral een uitnodiging om bij te dragen aan het realiseren van deze doelen. De Innovation Journey was op dat moment net gestart. Ik trof enthousiaste bestuursleden met veel energie en ideeën om de Ooa een vereniging te laten zijn waar leden gefaciliteerd worden in hun professionele ontwikkeling. Dus niet ‘je hoort er pas bij als je echt wat bereikt hebt als adviseur’, maar de Orde als een actuele netwerk- en kennisvereniging, waar organisatieadviseurs elkaar ontmoeten en zich blijven ontwikkelen in het vak en als professional. Dat enthousiasme werkte aanstekelijk, met als resultaat dat ik door de ALV op 6 oktober vorig jaar benoemd ben als bestuurslid. Tijdens deze ledenvergadering zijn ook de uitkomsten van de Innovation Journey gepresenteerd. De leden reageerden enthousiast en het bestuur kon aan de slag met het implementeren van de uitkomsten van deze reis. Raoul besteedde hier in zijn laatste column ook aandacht aan.

Bij de acties die we als bestuur in gang zetten, stellen we onszelf steeds de vraag ‘wat merken onze leden hier van?’ Enkele voorbeelden:

We ontwikkelen een zichtbaar en afgewogen aanbod van diensten voor onze leden. Dit dienstenaanbod bestaat allereerst uit activiteiten georganiseerd door de Ooa. Daarnaast stimuleren we dat leden workshops en andere activiteiten organiseren ‘van leden, voor leden, door leden’, waarmee ook PE-punten verkregen worden. We actualiseren het aanbod aan externe opleidingen waar Ooa-leden korting ontvangen. Als Ooa‑lid ontvang je ook korting op je beroepsverzekering (en daarmee heb je al snel je contributie voor het Ooa-lidmaatschap terugverdiend).

Sinds 1 april jl. kent onze orde een community manager, Renate Heuvelman. Renate fungeert als het eerste aanspreekpunt voor de leden. Ze verwelkomt nieuwe leden, inventariseert hun wensen en behoeften, activeert alle leden in pods en legt verbindingen tussen leden.

De eerste pods zijn opgericht. Voorafgaand aan het Boek & Festival zijn de leespods bijeen geweest, en spraken de deelnemers over de genomineerde boeken. Er is een start gemaakt met de vorming van een curatorenpod en een young professionals pod.

We brengen de basis verder op orde door de gedragsregels te actualiseren en het tuchtrecht om te vormen tot een instrument voor leren en verbeteren.

We houden onze leden de komende tijd graag op de hoogte van de verdere vernieuwing van de Orde. Ik ben blij dat ik – met mijn toetreding tot het bestuur van de Ooa vorig jaar – de kans heb gekregen hier een bijdrage aan te leveren.

Nieuwe samenwerking met uitgeverij Kloosterhof

Nieuwe samenwerking met uitgeverij Kloosterhof

Een online kennisplatform waar je veel kennis kunt halen

Uitvoering geven aan de Innovation Journey, daar is de Ooa op dit moment hartstikke druk mee. De orde wil meer gaan inzetten op uitwisseling van kennis. Een platform creëren waar leden veel vakkennis kunnen ophalen en zich kunnen ontwikkelen. Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website met kennisplatform en hebben we in een samenwerking met uitgeverij Kloosterhof een mooi alternatief gevonden voor het magazine M&C.

Uitgeverij Kloosterhof bestaat dit jaar 25 jaar en is in 2004 gestart met het uitgeven van het Tijdschrift voor Coaching. Op dit moment heeft Kloosterhof negen medewerkers en zijn meer dan 100 mensen verbonden aan de redacties en adviesraden van hun vakbladen. De uitgever werkt samen met veertien verschillende beroepsverenigingen, geeft elf vakbladen en diverse vakboeken uit en organiseert een aantal congressen waaronder de ‘Dag van de Coach’.

Wij gingen in gesprek met Eric Vullers, eigenaar van Kloosterhof over deze nieuwe samenwerking.

Kennis als Kern van Verbinding
‘’Alle Ooa-leden hebben straks toegang tot 11 verschillende (online) vakbladen en meer dan 6000 artikelen’’, vertelt Eric. ‘’ Het mooie is dat dit niet alleen artikelen zijn uit je eigen vakgebied maar ook de content van andere beroepsgroepen is beschikbaar. Super interessant want een organisatieadviseur kan natuurlijk ook iets leren van bijvoorbeeld een coach, trainer of hrd’er en visa versa.’’ Je kunt straks op de website www.professioneelbegeleiden.nl  je eigen portfolio opbouwen zodat je de artikelen kunt lezen op een moment dat het je uitkomt.’’

Samen opzoek naar interessante content
Er zal elk kwartaal content verzameld worden die mooi wordt vormgegeven en online beschikbaar gesteld wordt via diverse websites. Om hier inhoudelijk een goede invulling aan te kunnen geven is er vanuit de Ooa een curatorenpod samengesteld. ‘’Samen gaan we themagericht opzoek naar inhoud en verschillende vormen van content.’’ Dit jaar is het thema: De adviseur als wereldverbeteraar. Naast het aanbieden van interessante artikelen is het ook de bedoeling om de jongere doelgroep te betrekken en uit te nodigen om bijvoorbeeld vlogs of video’s op te nemen. ‘’Een hele andere manier van werken dan ik gewend ben maar ontzettend leuk. We willen de leden blijven triggeren om inhoudelijke kennis tot zich te nemen en dit willen we doen met leuke en interessante content.’’ Voor de curatorenpod zoeken we nog leden die een bijdrage kunnen leveren, willen meedenken of inhoudelijk artikelen kunnen controleren. Heb je interesse? Stuur dan even een mailtje naar info@ooa.nl

Netwerkomgeving
Kloosterhof is ook uitgever van het boek ‘De Binnenkant: Alles wat we beleven als adviseurs maar niet durven vertellen’. Hierin delen tien ervaren adviseurs hun belevenissen en persoonlijke verhalen met herkenbare dilemma’s en universele thema’s. ‘’We zijn bezig met het ontwikkelen van een website rondom dit boek dat uiteindelijk moet leiden tot een kennisplatform en netwerkomgeving voor Ooa-leden. Hier zal bijvoorbeeld ook de mogelijkheid geboden worden om vakinhoudelijke vragen aan elkaar te stellen’’

Voordelen
Wat zijn nu de voordelen en waar kun je als Ooa-lid  van gaan profiteren in de samenwerking met Kloosterhof:

 • Als kennismaking ontvang je eenmalig de papieren uitgave van het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, TvOO;
 • Gratis toegang tot alle vakbladen en content op www.professioneelbegeleiden.nl;
 • Gratis toegang tot het kennisplatform “De Binnenkant,  Organisatieontwikkeling & -Advies;
 • Er komt de mogelijkheid om je profiel als organisatiekundige op het kennisplatform “De Binnenkant’ te plaatsen
 • Wil je toch nog een papieren versie van een van de vakbladen dan ontvang je 25% korting op de abonnementsprijs;
 • € 30,– korting bij aanmelding op onze congressen
  -HRD-congres ‘Liefde voor Leren’
  -Congres ‘Dag van de Coach’
  -Congres Positieve Psychologie

Eric zit vol met enthousiaste ideeën en kan niet wachten om te beginnen. ‘’Ik zie bijvoorbeeld ook voor me dat we een samenwerking zoeken met opleidingsinstituten zoals de Haagse Hogeschool, Hogeschool van Rotterdam of de Erasmus Universiteit. Zij hebben al IP-abonnementen op onze vakbladen en hoe mooi zou het zijn als we deze studenten ook al kunnen laten meedenken en -werken en hiervoor een platform kunnen bieden.’’

Kennis maken we samen

Kennis maken we samen

Organisatieprofessionals doen in hun werk ervaringen op die ze hergebruiken en door ontwikkelen. Maar hoe kun je deze ervaringskennis en hun werkzame oplossingsstrategieën ook meer ontsluiten voor anderen? Elsbeth Reitsma, actief Ooa lid , heeft hier met het platform advieskwaliteit een kennisworkshop op basis van de CIMO-logica voor ontwikkeld. Dit platform is een community of practice, gelieerd aan de Orde van organisatiekundigen en adviseurs.

‘’De kennisworkshop is ontstaan omdat organisatieprofessionals een schat aan ervaringskennis met zich meedragen. Het zou jammer zijn als dat ‘in de hoofden’ blijft zitten”, aldus Elsbeth. “Iedereen is uitgenodigd om de methodiek te gebruiken. Eventuele reacties en opmerkingen hierover zijn van harte welkom. Want zoals de titel van het artikel luidt: kennis maken we samen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kennis over, en doorontwikkeling van de methodiek van de kennisworkshop zelf.”

Het artikel over de workshop en methodiek vind je hier

Terugblik ALV/ moment van (de) Orde van 3 juni jl.

Terugblik ALV/ moment van (de) Orde van 3 juni jl.

Het bestuur had gehoopt elkaar dit jaar tijdens de ALV weer in levende lijve te kunnen zien, maar daar moeten we nog even iets langer op wachten. Online een algemene leden vergadering houden heeft ook voordelen; de opkomst is hoger dan gemiddeld door de laagdrempeligheid en de inbreng via chat is groter. Naast het deel van de ALV stonden er ook twee interessante kenniscolleges van Leike van Oss en Jaap van ’t Hek op het programma deze middag.

Voorzitter Mark van Twist maakt meteen van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen. ”We zijn als vereniging opzoek naar leden die het leuk vinden om mee te denken en te doen in werkgroepen en pods. Er is veel ruimte voor nieuwe enthousiaste inbreng. Heb je interesse meld je dan aan bij de communitymanager renateheuvelman@ooa.nl of het secretariaat via info@ooa.nl.”

Terugblik naar het afgelopen jaar en de uitvoering van de Innovation journey
Middels een infographic (onderdeel van de Jaarstukken) kijken we terug op het afgelopen jaar. Door Corona zijn een aantal activiteiten verplaatst naar 2021. Opvallend was dat de opkomst van de online activiteiten boven verwachting hoog was. Tijdens de ALV in oktober werd de Innovation Journey gepresenteerd. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om hier uitvoering aan te geven. De eerste activiteiten hiervan zijn inmiddels zichtbaar. De eerste pods zijn opgericht; voorafgaand aan het Boek&Festival zijn er leespods geweest en is er een start gemaakt met het vormen van een curatorenpod. In deze pod wordt in samenwerking met uitgeverij Kloosterhof, uitgever van diverse vakbladen, interessante content gecreërd en via verschillende platforms gedeeld met de leden. Ooa heeft een nieuw aanspreekpunt voor leden in de vorm van communitymanager Renate Heuvelman en sinds 1 april is het verenigingsmanagement overgegaan naar een nieuw bureau: Tetske, succesvol in beeld. Verder wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website, platform en aangepaste huisstijl, die beter past bij hoe onze vereniging eruit moet komen te zien.

Professionalisering
Eén van de andere vervolgacties op basis van de uitkomsten van de Innovation Journey is het vernieuwen van het dienstenaanbod. Hierbij is het creëren van een passend aanbod voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden van groot belang. Ook is er een voorstel gedaan voor de aanpassing van de contributiestructuur, deze notitie is te vinden in de Jaarstukken.

Events
In het najaar staan er een aantal mooie evenementen op de planning. Op 1 september is de ‘Impactdag’ in samenwerking met de ROA en het Young Consulting Network. Tijdens deze dag zullen we in samenwerking met het Centraal Bureau Fondsen werving goede doelen gaan helpen met het laten zien van de impact die zij hebben als organisatie. Ook voor de Dag van de Adviseur, welke op 2 november zal plaatsvinden, zijn de voorbereidingen in gang gezet. Deze dag zal in samenwerking met Uitgeverij Kloosterhof georganiseerd gaan worden.

Kenniscolleges
Na de ALV stond de middag in het teken van de kenniscolleges van Jaap van ’t Hek en Leike van Oss. In 2020 werd hun boek “Onmacht in samenleving en organisaties’’ genomineerd voor het Boek van het jaar. Jaap ging in zijn college in op hoe leidende paradigma’s in onze maatschappij tot onmacht leiden en Leike verlegt de blik naar organisaties en verkent hoe onmacht daar ontstaat en in stand gehouden wordt, en wat je er nou mee moet. Wil je de colleges terugkijken? Klik dan op de linkjes hieronder die tot 1 juli 2021 beschikbaar zijn.

Het uitgebreide verslag van de ALV vind je hier