CMC

CMC betekent: Certified Management Consultant. Het predicaat CMC maakt deel uit van de afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak, die in ICMCI-verband zijn gemaakt. Wanneer je als adviseur CMC gecertificeerd bent, betekent dit dat je kan bewijzen dat je een ervaren interne of externe adviseur bent, die de internationaal erkende certificeringprocedure voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. De Ooa heeft in 2017 een College van Belanghebbenden ingesteld die het bestuur adviseert over de kwaliteitseisen van een CMC-er. Ton de Korte is benoemd als onafhankelijk voorzitter van dit College.

 

Op zoek naar een gecertificeerde consultant?

Alle CMC’s vind je via deze download.
(Deze lijst wordt momenteel aangepast. Dit kan betekenen dat gegevens niet volledig/actueel zijn)

 

CMC´er worden?
Dan kun je hiervoor een aanvraag doen bij CIIO, dit is onze certificerende instelling. Er zijn verschillende mogelijkheden om voor het CMC-schap in aanmerking te komen:

1.Ben je werkzaam bij een ACP bureau en wil je het CMC-schap aanvragen?
klik hier voor meer informatie

2. Heb je een opleiding afgerond aan een ATP opleidingsinstantie? Verder op deze pagina kun je de verschillende opleidingen zien. Klik hier voor meer informatie.

3. Ben je werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur zonder ACP werkverband en zonder geldig ATP diploma? Klik hier voor meer informatie

Wil je meer weten over het CMC-schap of wil je dit aanvragen? Klik hier voor meer informatie

*Let op: Om CMC’er te kunnen worden dien je lid te zijn en blijven van de Ooa.

ACP

Wat het CMC-predikaat is voor de individuele adviseur is een Accredited Consulting Practice (ACP) voor organisaties. Het keurmerk ACP wordt toegekend aan bureaus die ernaar streven dat hun medewerkers voldoen aan de professionele ontwikkelingseisen van het CMC-schap. ACP-bureaus laten daarmee zien dat zij een visie hebben op en een ondersteunend systeem van interne werkafspraken voor het opleiden en ontwikkelen van hun professionals.

 

CMC-Firm

Certified Management Consultant Firm (CMC-Firm) is een internationale erkenning van The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). Organisatieadviesbureaus met dit predicaat behoren wereldwijd tot de top van ondernemingen op het gebied van organisatieadvies, die gegarandeerd werken volgens de hoogste standaarden.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor CMC-Firm is dat je ACP-geaccrediteerd bent. Naast het logische feit dat je actief deelneemt aan de organisatieadviessector en daarbij hoge eisen stelt aan je projectresultaten, moeten ondernemingen ook intern continuïteit en stabiliteit laten zien. Verder zijn respect van andere firma’s en een gedragscode, met procedures die de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming benadrukken, andere criteria waaraan een CMC-Firm moet voldoen.

ATP

ATP (Accredited Training Practice) betekent concreet dat leden met een diploma van de betreffende opleidingen recht hebben op het CMC-predicaat. Als een diploma van een erkende opleiding ouder dan 5 jaar is, geeft dat geen vrijstelling. De kandidaat moet dan een volledig dossier invullen dat door CIIO wordt getoetst.

Opleidingen die ATP gecertificeerd zijn: 

  • Opleiding tot A&O-deskundige bij NAAW (Nederlandse Academie voor ArbeidsWetenschappen)
  • Consulting Program bij Sioo (Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde)
  • De Nieuwe Adviseur bij Sioo (Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde)
  • Consulting in de Informatiesamenleving bij Sioo (Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde)