College van Belanghebbenden

Het College van Belanghebbenden adviseert het bestuur van de Ooa gevraagd en ongevraagd. De leden van het College vertegenwoordigen ieder een ander belang uit het werkveld van de organisatieadviseur. De voorzitter is onafhankelijk. De leden van het college zijn:

– Marguerithe de Man (namens ATP-opleidingen)
– Laurens Zwaan (adviseur) – Paul Becht (adviseur)
– Ronald van Rijn (namens de ROA)
– Ton de Korte is onafhankelijk voorzitter