PE punten

Kwaliteit van intervisie en toekennen PE-punten

De beroepsgroep Ooa wil een kwalitatief hoog niveau van de intervisiebijeenkomsten. Daar spelen de facilitators van intervisie een centrale rol in. Zij geven advies op basis van onderstaande criteria ten aanzien van de toekenning van PE-punten. Voor de toekenning van PE-punten voor intervisiedeelnemers gelden de volgende voorwaarden:

  • de deelnemer is maximaal bij één casusbespreking afwezig geweest;
  • de deelnemer heeft zelf een casus ingebracht en nieuwe inzichten geformuleerd;
  • de deelnemer heeft actief bijgedragen aan de evaluatie van het intervisietraject.

Daarnaast zijn er voor de facilitator ook punten te halen, omdat hij/zij de regie op de kwaliteit van intervisie heeft en bewaakt. Dit geldt alleen als de facilitator zelf actief is als facilitator en/of actief als schaduwfacilitator. Dit geldt dus niet voor een rol als organisator (dat is een facilitator die alleen de afspraken maakt).

De PE-punten met betrekking tot intervisie zijn:

  • Startbijeenkomst Intervisie – 1 PE-punt Blauw
  • Intervisietraject – 16 PE-punten Rood
  • Intervisie workshop – 2 PE-punten Blauw
  • Opleiding facilitator intervisie – 21 PE-punten Blauw
  • Facilitator van intervisiegroep (meer dan organisator) – 2 PE-punten Blauw

Het bovenstaande is de regeling zoals die momenteel van toepassing is. De PE-puntentoekenning wordt binnenkort herzien en mogelijk zal in de nabije toekomst een andere puntentelling gaan gelden.

Mocht dit vragen oproepen, dan kun je die bespreken in je intervisiegroep en/of met je facilitator.