Waarom een Ooa Management Consultant?

Drie goede redenen om een Ooa Management Consultant
in te huren:

  1. Gegarandeerde kwaliteit door CMC-predicaat
    Ooa biedt leden de mogelijkheid de internationaal erkende certificeringprocedure voor ervaren organisatieadviseurs te doorlopen. Daarna is het lid een Certified Management Consultant (CMC), een internationaal erkend predicaat (ICMCI) dat de kwaliteit van het organisatieadviesvak waarborgt.
  2. Veel aandacht voor professionele ontwikkeling van de consultant
    Ooa biedt leden de mogelijkheid een intervisietraject te volgen om inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen door in een kleine groep te reflecteren op een vraagstuk vanuit het werk. Daarnaast organiseert Ooa diverse vakinhoudelijke workshops en bijeenkomsten voor haar leden om de kennis op peil te houden.
  3. Ooa-leden werken met een gedragscode, gedragsregels en bijbehorend Tuchtrecht
    In onze Body of Knowledge and Skills (BoKS) worden de kenmerken en elementen van het adviesproces en de adviespraktijk beschreven. Deze zijn vertaald in daarvoor benodigde competenties. Bekijk ook onze gedragscode.

Meer weten? Neem contact op met het Ooa-secretariaat.