Bekijk het videocollege terug van Prof. dr. Ard-Pieter de Man.

Ecosystemen
De term ecosysteem komt steeds vaker langs in ons advieswerk. Organisaties realiseren zich dat zij niet op zichzelf werken, maar dat ze voor hun succes afhankelijk zijn van veel andere partijen. Zoals het echter vaak gaat bij nieuwe managementtermen: ze worden overal en nergens voor gebruikt. Er zijn digitale ecosystemen, innovatie ecosystemen, business ecosystemen etc. etc. Om orde te scheppen in de chaos, bespreekt Ard-Pieter de achtergrond van het ecosysteemdenken, de typen ecosystemen die er zijn en de manier waarop ecosystemen worden bestuurd (zo dit al mogelijk is). Ook de impact die ecosystemen hebben op de interne organisatie komt aan bod.

Prof. dr. Ard-Pieter de Man is zelfstandig adviseur en hoogleraar managementstudies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij houdt zich bezig met advisering en onderzoek op het gebied van strategie en organisatie, waarbij met name nieuwe organisatievormen en de impact van digitalisering op organiseren centraal staan. Hij publiceerde vele artikelen en boeken. Zijn laatste boeken zijn Einde van Strategie!? en How to survive the organizational revolution.