Werkgroep Beroepsethiek

De werkgroep Beroepsethiek houdt zich bezig met de gedragscode van de Ooa.

De werkgroep Beroepsethiek:
  • Bevordert dat de code, binnen en buiten de vereniging, meer bekendheid krijgt;
  • Is het aanspreekpunt voor leden die vragen hebben over de code;
  • Volgt ontwikkelingen met betrekking tot de code en verwerkt deze;
  • Stimuleert het actief en juist hanteren van de code.

Bij niet naleving van één of meer van de regels uit de gedragscode kunnen leden van de Ooa ter verantwoording worden geroepen voor hun handelingen of nalatigheid. In principe kan iedereen die een redelijk belang heeft (ter beoordeling door de Tuchtcommissie) een klacht indienen.

 

Leden van de werkgroep Beroepsethiek:
  • Fons Groen (voorzitter)
  • Carine Hulscher-Slot (secretaris)
  • Annelies Tegel
  • Harry Tweehuysen
  • Dick van Dommelen