Ernst Hijmanslezing

De Ooa de Ernst Hijmanslezing,

Jaarlijks organiseert de Ooa de Ernst Hijmanslezing, een impuls voor het maatschappelijk debat over de professie van organisatieadviseurs.

Hieronder staan de lezingen van afgelopen jaar opgesomd met terugkijklink.

 

IR. ERNST HIJMANS (1890 – 1987)

Na zijn middelbare school studeerde Ernst Hijmans werktuigbouwkunde te Delft. Hij richtte in 1922 het eerste Nederlandse bureau voor bedrijfsorganisatie op.

Hijmans is sterk beïnvloed door de ideeën van Frederick Winslow Taylor en van Frank Gilbreth. De organisatorische ideeën van deze Amerikaanse voortrekkers bewogen zich vooral op het gebied van de tijd- en bewegingsstudie en de daaraan gekoppelde beloning en werkmethodeverbetering. Later zou de organisatieleer zich uitbreiden tot alle functies van de onderneming of organisatie. Daarom trok de organisatieanalyse meer en meer zijn aandacht.

Geleidelijk aan heeft Hijmans afstand genomen van de organisatorische problemen van de werkvloer en heeft hij zich toegelegd op wat hij noemde de taakgeleding, de taaktoewijzing en de taakvervulling in arbeidsorganisaties. Deze bredere visie op de wetenschappelijke bedrijfsorganisatie bracht hem in contact met een aantal niet-technische disciplines, zoals de bedrijfspsychologie en de bedrijfssociologie.

De human engineering heeft trouwens altijd Hijmans’ aandacht gehad en men kan hem dan ook karakteriseren als een man met een grote sociale bewogenheid. Het is mede door zijn toedoen dat de efficiencybevordering in Nederland vooral een menselijke kant heeft gekregen. Een derde fase in het werk van Hijmans vloeide uit de tweede fase voort. Hij zag de automatisering op het Nederlandse bedrijfsleven afkomen en wilde de gevolgen daarvan onderzoeken. Vooral de gevolgen voor het Nederlandse arbeidsbestel hadden zijn aandacht. Een aantal voordrachten over dit onderwerp leidden tot een Efficiencydag in 1957 met als titel “Automatisering in het beeld van deze tijd”. De vervanging van de arbeid door automaten “zonder menselijke tussenkomst” zou worden gecompenseerd door nieuwe arbeid rondom het vervaardigen, het introduceren en het onderhouden van geautomatiseerde systemen.

Voor het vele werk dat Hijmans op nationaal en internationaal gebied heeft gedaan is de erkenning niet uitgebleven. Zo werd hij benoemd tot erelid van NIVE, van de Orde van organisatiekundigen en ‑adviseurs (Ooa) en van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI). Bovendien is bij benoemd tot Fellow van de International Academy of Management, de internationale organisatie die onder andere op wereldcongressen de uitwisseling van gedachten op het gebied van de wetenschappelijke bedrijforganisatie bevordert.

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen