Aanmeld formulier voor opleidingen en workshops

Aanmelden van een opleiding

Aanmeldformulier

Commissie Toetsing en Toelating

Type aanvraag

PE uren:

Onderstaand vragen we je om het aantal PE uren in te vullen die gekoppeld zijn aan je aanbod.
Permanente educatie (PE) is erop gericht om als CMC’er je basiskennis te onderhouden en de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden. Bij voorkeur zijn zowel activiteiten gericht op de persoonlijk professionele ontwikkeling als activiteiten gericht op vakinhoudelijke verdieping, onderdeel van de permanente educatie uren. (lees hier meer)

Bij de urentelling van PE wordt als basis de methode van ECTS gebruikt, zoals beschreven in de ECTS users guide van de Europese Commissie. Hierbij wordt een bruto urentelling gebruikt: dus de uren van het bestuderen van een boek, het volgen van lessen, het deelnemen aan werkgroepen, het uitvoeren van practicumwerkzaamheden en bijvoorbeeld het afleggen van de toets behoren tot de bestede uren. Als vuistregel kan worden aangehouden dat de PE uren zijn opgebouwd uit contacturen (het aantal uren van een bijeenkomst of activiteit die is bijgewoond) en de uren die besteed worden aan de voorbereiding van de activiteit (bijvoorbeeld voorbereidingsopdrachten of literatuurstudie). Alleen ontwikkelingsactiviteiten die minimaal het bachelorsniveau (EQF niveau 6) hebben tellen mee voor PE.

Beschrijving van het aanbod

Dit wordt op de website geplaatst. Graag ook aanmeldlink vermelden

Filters

Voor optimale vindbaarheid van de opleiding/training op de Ooa website het verzoek onderstaande in te vullen.

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen