Certified Management Consultant

Certified Management Consultant

CMC staat voor Certified Management Consultant, wat een predicaat is dat deel uitmaakt van de kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak. Deze afspraken zijn gemaakt binnen het ICMCI-verband. Als adviseur met een CMC-certificering kun je aantonen dat je een ervaren interne of externe adviseur bent die het internationaal erkende certificeringsproces voor organisatieadviseurs heeft doorlopen. Om de kwaliteitseisen van een CMC-er te waarborgen, heeft de Ooa in 2017 een College van Belanghebbenden opgericht. Dit college adviseert het bestuur op dit gebied en wordt onafhankelijk voorgezeten door Ton de Korte.

OP ZOEK NAAR EEN GECERTIFICEERDE CONSULTANT?

CMC certificatieregister 18 juli 2024 vind je via deze download.
Ben jij trots om CMC-er te zijn? We hebben een toolkit voor je samengesteld met logo’s en e-mailhandtekeningen die je kunt gebruiken. Bekijk de CMC-toolkit voor CMC-ers onder de menuknop downloads.

CMC-er worden?
Dan kun je hiervoor een aanvraag doen bij CIIO, dit is onze certificerende instelling. Let op: Om CMC-er te kunnen worden dien je lid te zijn en blijven van de Ooa. Er zijn verschillende mogelijkheden om voor het CMC-schap in aanmerking te komen:

  1. Ik werk voor een adviesbureau dat een ACP erkenning heeft: Je kunt binnen jouw organisatie navragen hoe je CMC-gecertificeerd kunt worden. De aanvraag bij CIIO loopt via het adviesbureau.
  2. Ik heb een opleiding gedaan met een ATP-erkenning: Je kunt via het aanmeldformulier bij CIIO een CMC-registratie aanvragen. Je levert daarbij jouw diploma van de ATP-erkende opleiding aan.
  3. Ik werk al langere tijd als organisatieadviseur en kom niet in aanmerking voor de ACP of ATP route: Je kunt via het aanmeldformulier bij CIIO een CMC-registratie aanvragen.

Wil je meer weten over het CMC-schap of wil je dit aanvragen? Dan verwijzen we je naar de website van onze certificerende partner CIIO.

CMC-FIRM

Certified Management Consultant Firm (CMC-Firm) is een internationale erkenning van The International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI). Organisatieadviesbureaus met dit predicaat behoren wereldwijd tot de top van ondernemingen op het gebied van organisatieadvies, die gegarandeerd werken volgens de hoogste standaarden.

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor CMC-Firm is dat je ACP-geaccrediteerd bent. Naast het logische feit dat je actief deelneemt aan de organisatieadviessector en daarbij hoge eisen stelt aan je projectresultaten, moeten ondernemingen ook intern continuïteit en stabiliteit laten zien. Verder zijn respect van andere firma’s en een gedragscode, met procedures die de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming benadrukken, andere criteria waaraan een CMC-Firm moet voldoen.

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen