Bouwen aan de nieuwe orde

Carla de Rie
Partner Lysias Advies

Een klein jaar geleden voerde ik een kennismakingsgesprek met enkele bestuursleden van de Orde over mijn mogelijke toetreding tot het Ooa-bestuur. Ik moet bekennen, ik stond niet meteen te trappelen. Mijn beeld van de Ooa was een club van adviseurs met de nodige senioriteit, waarbij je wel echt wat moest hebben bereikt ‘om erbij te mogen horen’. Tegelijkertijd was ik ook nieuwsgierig, omdat ik in de laatste nieuwsbrieven en andere uitingen van de Ooa een andere toonzetting proefde.

Als voorbereiding op mijn kennismaking vorig jaar, bekeek ik de website van de Ooa. Daar trof ik de volgende doelstellingen aan:

  • het interactief delen van kennis en praktijkervaringen;
  • continue professionalisering van de beroepsgroep;
  • uitdagen tot vernieuwing en verandering in relatie tot marktontwikkelingen.

Dat zijn natuurlijk mooie doelstellingen. Kun je niet tegen zijn. Maar wat doet de Ooa om deze doelen te bereiken?
Daarover spraken we tijdens mijn kennismakingsgesprek. Dit gesprek werd vooral een uitnodiging om bij te dragen aan het realiseren van deze doelen. De Innovation Journey was op dat moment net gestart. Ik trof enthousiaste bestuursleden met veel energie en ideeën om de Ooa een vereniging te laten zijn waar leden gefaciliteerd worden in hun professionele ontwikkeling. Dus niet ‘je hoort er pas bij als je echt wat bereikt hebt als adviseur’, maar de Orde als een actuele netwerk- en kennisvereniging, waar organisatieadviseurs elkaar ontmoeten en zich blijven ontwikkelen in het vak en als professional. Dat enthousiasme werkte aanstekelijk, met als resultaat dat ik door de ALV op 6 oktober vorig jaar benoemd ben als bestuurslid. Tijdens deze ledenvergadering zijn ook de uitkomsten van de Innovation Journey gepresenteerd. De leden reageerden enthousiast en het bestuur kon aan de slag met het implementeren van de uitkomsten van deze reis. Raoul besteedde hier in zijn laatste column ook aandacht aan.

Bij de acties die we als bestuur in gang zetten, stellen we onszelf steeds de vraag ‘wat merken onze leden hier van?’ Enkele voorbeelden:

We ontwikkelen een zichtbaar en afgewogen aanbod van diensten voor onze leden. Dit dienstenaanbod bestaat allereerst uit activiteiten georganiseerd door de Ooa. Daarnaast stimuleren we dat leden workshops en andere activiteiten organiseren ‘van leden, voor leden, door leden’, waarmee ook PE-punten verkregen worden. We actualiseren het aanbod aan externe opleidingen waar Ooa-leden korting ontvangen. Als Ooa‑lid ontvang je ook korting op je beroepsverzekering (en daarmee heb je al snel je contributie voor het Ooa-lidmaatschap terugverdiend).

Sinds 1 april jl. kent onze orde een community manager, Renate Heuvelman. Renate fungeert als het eerste aanspreekpunt voor de leden. Ze verwelkomt nieuwe leden, inventariseert hun wensen en behoeften, activeert alle leden in pods en legt verbindingen tussen leden.

De eerste pods zijn opgericht. Voorafgaand aan het Boek & Festival zijn de leespods bijeen geweest, en spraken de deelnemers over de genomineerde boeken. Er is een start gemaakt met de vorming van een curatorenpod en een young professionals pod.

We brengen de basis verder op orde door de gedragsregels te actualiseren en het tuchtrecht om te vormen tot een instrument voor leren en verbeteren.

We houden onze leden de komende tijd graag op de hoogte van de verdere vernieuwing van de Orde. Ik ben blij dat ik – met mijn toetreding tot het bestuur van de Ooa vorig jaar – de kans heb gekregen hier een bijdrage aan te leveren.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen