Commissie Toetsing en Toelating

De Ooa is continu bezig om het dienstenaanbod te versterken. Bij dit aanbod gaat het bijvoorbeeld om een korting op verzekeringen en andere inkoopvoordelen, maar vooral om een actueel en innovatief opleidingsaanbod dat wij steeds vernieuwen en verder uitbreiden.
Onderdeel van de aanpak om dat aanbod te versterken, is de Commissie Toetsing & Toelating. Deze commissie gaat actief op zoek naar aanbieders van relevante opleidingen, nodigt Ooa-leden uit workshops en trainingen te verzorgen voor leden (‘door leden, voor leden’), beoordeelt of het opleidingsaanbod passend is in termen van opbrengsten (leerdoelen en inhoud) en kosten (tijd en geld) en stemt af welke PE-punten kunnen worden toegekend aan een activiteit.

De commissie Toetsing & Toelating bestaat momenteel uit de volgende leden:
Martijn Jansen
Carla de Rie
Annelies Tegel
Gijsbert Voorneveld
Manon de Caluwé

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen