Netwerken

Binnen de Ooa zijn diverse zelfstandig opererende netwerken actief. Informatie uit de netwerken publiceren we als nieuwsartikelen of columns op de website en in de Ooa-nieuwsbrief. Wil je deelnemen aan één van de netwerken of heb je een vraag aan één van de contactpersonen, mail gerust. Wil je zelf een netwerk starten? Neem contact op met het verenigingsmanagement.


Pod Overheid
Coördinatoren: Roy Schoemaker, Nicole van Overbeek en Marjan van den Broek

Het doel van de Pod Overheid is het delen van kennis over specifieke overheidsvraagstukken. Werk jij als intern of extern adviseur bij de overheid, en heb je affiniteit met overheidsvraagstukken? Sluit je dan nu aan bij de Pod Overheid, waar je deel uitmaakt van een professioneel netwerk waar kennisvergaring voorop staat.


Pod van directeuren en bureauhoofden van middelgrote adviesbureaus
Coördinator: Martijn Mallie

De Pod van directeuren en bureauhoofden van middelgrote adviesbureaus (15 tot 100 adviseurs) is al vijftien jaar actief en komt circa 4 keer per jaar bijeen. Het doel van de bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie. De bijeenkomsten staan in het teken van verschillende thema’s, zoals:

  • Vorm geven aan interne professionalisering
  • Scherp blijven als bureauhoofd
  • Omgaan met aanbesteding en raamcontracten
  • Vinden en binden van mensen
  • Positie van managing partners en eigenaren
  • Internationaal werken

 

Pod toekomst van het vak
Coördinator: Jorrit Stevens

In de Pod ‘Toekomst van het Vak’ komen periodiek circa tien organisatiekundigen en -adviseurs samen. Zij zijn allen lid van de Ooa met soms een enkele introducé. De sfeer is ongedwongen. Regels zijn er niet of nauwelijks; hoogstens stelt het verblijfsoord de lunchtijd vast. Wél is er aandacht voor elkaar en elkaars verhalen, over onder meer vak gerelateerde ervaringen en kwesties. Deze worden besproken, onderzocht en andere mogelijke interpretaties worden onderling gedeeld. Soms om er individueel en samen van te leren. Soms om een mogelijkheid te bieden aan allen om zich een beeld te vormen van een mogelijke (andere) Toekomst van het Vak. De gesprekken die zich ontvouwen tijdens de periodieke overleggen, kenmerken zich door een aandachtige, onderzoekende, soms zelfs wijsgerige, lerende insteek en niet door het debat of twistgesprek.

Belangstellende Ooa-leden zijn altijd welkom. Kondig je komst wel even ruim van tevoren aan i.v.m. lunch en reservering van de ruimte.
Data 2022: volgen binnenkort.


Pod young Ooa
Coordinator: Sophie Huiskamp

De Pod Young Ooa vertegenwoordigt het geluid van de jonge organisatieadviseurs, zowel binnan als buiten de Ooa. De focus ligt op het voorzien in de behoefte van (semi)- startende adviseurs, en kijkt daarbij naar wat de jonge adviseur typeert, hoe zij naar de wereld om zich heen kijkt en wat hun kijk op het vak is. Young Ooa organiseert verschillende activiteiten om de jonge adviseurs in Nederland bij elkaar te brengen.


Pod governance semi publieke sector
Coordinatoren: Carla Rhebergen en Dimitri van Hekken

Deze pod is, zoals de naam het al zegt, bestemd voor adviseurs, coaches en begeleiders die opereren in de semipublieke sector. De afgelopen jaren zijn er veel verbindingen gelegd tussen de sectoren zorg, welzijn woningcorporaties etc. De veranderingen van de afgelopen jaren roepen veel vragen op: Wat wordt er gevraagd van het vakmanschap van de adviseur, welke ontwikkelingen zie je op je af komen, en hoe kunnen we ons samen ontwikkelen op specifieke onderdelen? Dit wordt binnen de Pod toegespitst op de Ooa: “Hoe leveren we hiermee een bijdrage aan de Ooa?


Pod mkb kennisbank
Coordinator: Giedo Lankhorst

Het doel van de Pod MKB kennisbank is het delen van kennis, ervaringen en ideeën. Samen met andere organisatieadviseurs die het MKB als doelgroep hebben wordt er gebrainstormd en gediscussieerd, met als belangrijkste doel dat iedereen van elkaar kan leren zodat eenieder de verfrissende ideeën en nieuwe kennis toe kan passen in zijn vak.

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen