Platform Advieskwaliteit

Het Platform Advieskwaliteit bevordert de inhoudelijke kwaliteit van organisatieadvisering met, voor en door vakgenoten. Daartoe organiseert het Platform kennisworkshops over thema’s waarmee adviseurs in hun opdrachten aan de slag zijn. Hoewel elke situatie anders is, kun je leren van de interventies die andere adviseurs in hun situatie hebben toegepast: wat voor effect had deze interventie, waar kwam dat door? En tenslotte: zou je dit in je eigen situatie ook zo kunnen toepassen?

De workshops van het Platform Advieskwaliteit zijn hier qua methode op ingericht. Er worden een of twee échte casussen verkend. Er worden oplossingsstrategieën uitgediept en de koppeling gemaakt naar andere adviessettings. Elke adviseur brengt hierbij zijn professionele ervaring en inzicht in. Daardoor krijg je zicht op de oplossingsstrategieën van anderen en de toepasbaarheid ervan in de eigen situatie.

Naast het organiseren van kennisworkshops bevordert het Platform Advieskwaliteit het publiceren van de verkregen ervaringskennis uit de workshops. Eveneens richt het platform zich op methodiekontwikkeling voor het ontsluiten en opwerken van ervaringskennis.

De kerngroep van het platform Advieskwaliteit bestaat uit:
Karin van Ginkel
Tibor Goossens
Elsbeth Reitsma (voorzitter)

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen