Een aantrekkelijk ontwikkelpad voor adviseurs

In oktober 2020 presenteerde het Ooa-bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering de uitkomsten van de ‘Innovation journey’. Tijdens deze innovatiereis is onder andere onderzoek gedaan naar behoeften van onze leden en naar de vraag hoe het dienstenaanbod vanuit de Ooa beter kan aansluiten op deze behoeften.

Professionalisering is het hart van onze vereniging. Het faciliteren van onze leden in hun professionele ontwikkeling is één van de speerpunten van de Orde. Specifiek voor CMC’ers is een passend aanbod van opleidingen en professionaliseringsactiviteiten van belang om de benodigde PE-punten te kunnen behalen voor het behouden van de CMC-titel.

Uit de innovatiereis kwam naar voren dat er verdere verbetering op dit punt mogelijk was. Reden dus om hiermee aan de slag te gaan. De ‘Commissie Toetsing & Toelating’ kreeg de opdracht om het professionaliseringsaanbod te vernieuwen en te versterken en te komen tot een zichtbaar en afgewogen aanbod van diensten voor onze leden. De commissie T&T bestaat uit Gijsbert Voorneveld, Manon de Caluwé, Annelies Tegel, Martijn Jansen en Carla de Rie. De ondersteuning van deze commissie is bij Renate Lensink (van Tetske) in goede handen.

Inmiddels is er het nodige te melden over de activiteiten van deze commissie en de resultaten die we hebben bereikt.

Binnen onze vereniging blijken veel leden bereid te zijn hun kennis en ervaring te delen en workshops of andere professionaliseringsactiviteiten te willen verzorgen voor Ooa-leden. Zo’n actieve houding van leden wordt zeer gewaardeerd. De infrastructuur ontbrak echter om dit in praktijk te brengen. De commissie T&T ontwikkelde de mogelijkheid voor Ooa-leden om opleidingen, trainingen, cursussen, seminars en workshops te kunnen aanbieden, en formuleerde enkele spelregels: ‘voor leden, door leden’. Met deze activiteiten kunnen ook PE‑punten worden verkregen. Inmiddels kunnen we een goed gevulde agenda presenteren op de website van de Ooa.

Daarnaast is de commissie T&T actief op zoek gegaan naar relevante opleidingen van externe partijen. De commissie heeft zich verdiept in het aanbod van gerenommeerde onderwijs- en opleidingsinstellingen. Met instellingen die een passend opleidingsaanbod hebben, zijn afspraken gemaakt over een korting voor Ooa‑leden. Het opleidingsaanbod wordt regelmatig geactualiseerd.

Leuke ervaring was dat een partij, waar de Ooa in het verleden mee heeft samengewerkt, zich meldde met de boodschap “We hadden de samenwerking met de Ooa beëindigd, maar er staat nu zo’n interessant opleidingsaanbod op jullie website, daar willen we wel weer tussen staan.”

Ondertussen houdt de commissie de regeling voor het toekennen van PE-punten tegen het licht. We kijken waar deze systematiek vereenvoudigd kan worden, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitseisen en de waarborgen voor permanente educatie.

Het Ooa-bestuur houdt zich op dit moment bezig met de overdracht van CRP naar CIIO. Dat betekent dat CIIO de toekenning van de CMC-titel en de registratie in het CMC-register gaat uitvoeren. Als deze basis verder op orde is gebracht, ligt er een mooie volgende taak te wachten voor de commissie T&T. Onze ambitie is een aanbod te presenteren dat de route schetst naar het verkrijgen van de CMC-titel en een aanbod voor het behouden van deze titel. Ofwel, een aantrekkelijk ontwikkelpad voor organisatiekundigen en -adviseurs die willen gaan voor het CMC‑schap, waarbij het behalen van de CMC‑titel een uitkomst is van het opleidingstraject dat wordt doorlopen.

 

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen