In de nieuwste Aan de Orde een vakartikel van Rob Wagenaar. Over de beroepspraktijk van advocaten, accountants en adviseurs die fundamenteel verandert, omdat de vraag naar hun diensten en de manier waarop ze worden geleverd fors wijzigt. De oorzaak van deze ernstige, maar sluipende verstoring die plaatsvinden, vallen in vier categorieën uiteen.

Artikel van Rob lees je hier