In gesprek met Yvonne Johannesma over de workshop Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel

“Ik voel me beter als ik iets voor de natuur doe. Natuur verbonden duurzaamheid in relatie tot Organisatieontwikkeling met de Workshop: “Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel.”

Op vrijdag 14 oktober aanstaande geeft ze de workshop “Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel”, speciaal (en kosteloos) voor Ooa leden (niet leden kunnen deelnemen voor € 35,00). We vroegen Yvonne Johannesma, organisatiecoach en (sinds kort) docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waarom deze workshop zo interessant is voor organisatieadviseurs.

Yvonne, vertel waar houd jij je in het dagelijks leven mee bezig?
“Tot afgelopen zomer was ik werkzaam als intern consultant organisatieontwikkeling bij ZF, een technische multinational in de automotive. Ik hield me hier voornamelijk bezig met organisatie- en ontwikkelvraagstukken, ontwikkelen van visie en het geven van workshops en trainingen.”
Yvonne vertelt dat ze zichzelf meer als organisatiecoach ziet: een organisatie begeleiden in daar waar ze naartoe willen. Het is een bewuste keuze om hierin niet als expert op te treden. Ik geloof niet zo in het overtuigen, neerleggen en uitrollen van een concept. Ik zie veel meer kansen in het ondersteunen van een organisatie door het naar boven halen van de eigen krachten en het helpen in beweging brengen. “

Hoe is het idee ontstaan om deze workshop te gaan ontwikkelen?
“In mijn werk als studentcoach bij Wageningen University, waar ik masterstudenten begeleid in professional skills, hoorde ik van hen vaak de opmerkingen; hoe duurzaam is een organisatie zoals ZF (mijn voormalige werkgever)? Hoeveel geven ze daadwerkelijk om de aarde en dragen ze deze waardes ook uit? Dit heeft mij aan het denken gezet. Ook tijdens mijn werk als lid van een mindfullness community kreeg ik steeds meer zicht op de duurzaamheidsbehoefte van de mens in een organisatie. Vanuit mensen wordt het verlangen van verbinding met de aarde en natuur steeds groter maar hoe doe je dit dan met organisaties? Yvonne heeft studenten van de Wageningen Universiteit gevraagd hier onderzoek naar te doen. Want we weten inmiddels dat in verbinding zijn (of staan) met de natuur een individu het welzijn en het duurzaamheidsgedrag positief beinvloed. Maar wat is de impact hiervan op organisatieniveau? De uitdaging is om hefbomen te creëren om dit meer gestalte te geven. Dit kan al heel simpel door medewerkers tijdens een teambuilding bijvoorbeeld de natuur in te laten gaan. Een ander mooi voorbeeld is een locatie van een fabriek in India; de medewerkers wilden wat doen met de grond rondom de fabriek, het plan om er bomen te planten mislukte doordat de grond uitgeput was. Ze zijn met locale partijen op zoek gegaan naar hoe ze de grond toch vruchtbaar konden maken. Met als resultaat dat ze er een bos geplant hebben, waar fabrieksarbeiders naartoe gaan om bomen te verzorgen en rust te krijgen. In dit voorbeeld is deze verbinding met de natuur en de aarde inmiddels een belangrijke rol gaan spelen in de organisatiecultuur.”

En van een idee, ligt er nu een mooie workshop. Hoe is dit proces gegaan?
”Samen met Tjeerd Gorter, hij is gespecialiseerd in intuïtieve ontwikkeling, hebben we een leergang ontwikkeld: Hoe geef je leiderschap aan natuurverbondenheid. Deze workshop is bedoeld als eerste introductie hierop. We zien ook vanuit de ervaring met een Duits initiatief, waar ze een conferentie met organisatieadviseurs organiseerden in het thema duurzaamheid, dat het belangrijk is dat er aan mensen de ruimte gegeven wordt om iets bij te kunnen dragen. Reacties van organisatieadviseurs is vaak;  duurzaamheid, dit is toch niet ons thema? Maar bezig zijn met duurzaamheid vraagt om gedragsverandering, dat is het allerbelangrijkste en dat is waar wij organisatieadviseurs van zijn.
Vraagstukken als; wat betekent duurzaamheid voor jou en wat kun je je hierbij voorstellen? Bewust zijn van organisatieontwikkeling in combinatie met de verbinding met de aarde vind ik echt een essentieel thema. Ook voor het management binnen een organisatie is dit van groot belang, het kan zorgen voor een intrinsieke beweging van binnenuit.”

Kun je ons vertellen waar in de workshop vooral de focus op ligt?
“Dat is echt een eerste bewustwording en om te onderzoeken; wat betekent de verbinding met de aarde en natuur voor mij en hoe wil ik hier zelf in staan? We gaan die verbinding ook ervaren. En waar kunnen we dat nou beter doen dan in de natuur, we gaan dus lekker naar buiten. Het is echt een workshop waar je ervaringen opdoet en deelt met elkaar. In deze workshop gaat het over alle drie de pijlers; ik, wij en het. Hoe zou je natuur verbonden duurzaamheid vorm kunnen geven? Deze workshop brengt je een stapje verder in je eigen denkproces.”

Wat mooi dat je als Ooa-lid op deze manier een bijdrage wilt leveren aan de vereniging!
“Ja ik vind kennisoverdracht erg belangrijk en ik denk dat we als organisatieadviseurs veel van elkaar kunnen leren door ervaringen en kennis te delen. De Ooa vind ik een mooi platform hiervoor en ik draag dan ook heel graag mijn steentje bij.”

Is je interesse gewekt en wil je graag deelnemen aan de workshop “Organisatieontwikkeling met de aarde aan tafel” op vrijdag 14 oktober? Meld je dan aan hier aan: https://ooa.nl/event/workshop-organisatieontwikkeling-met-de-aarde-aan-tafel/

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen