Terugblik ALV/ moment van (de) Orde van 3 juni jl.

Het bestuur had gehoopt elkaar dit jaar tijdens de ALV weer in levende lijve te kunnen zien, maar daar moeten we nog even iets langer op wachten. Online een algemene leden vergadering houden heeft ook voordelen; de opkomst is hoger dan gemiddeld door de laagdrempeligheid en de inbreng via chat is groter. Naast het deel van de ALV stonden er ook twee interessante kenniscolleges van Leike van Oss en Jaap van ’t Hek op het programma deze middag.

Voorzitter Mark van Twist maakt meteen van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen. ”We zijn als vereniging opzoek naar leden die het leuk vinden om mee te denken en te doen in werkgroepen en pods. Er is veel ruimte voor nieuwe enthousiaste inbreng. Heb je interesse meld je dan aan bij de communitymanager renateheuvelman@ooa.nl of het secretariaat via info@ooa.nl.”

Terugblik naar het afgelopen jaar en de uitvoering van de Innovation journey
Middels een infographic (onderdeel van de Jaarstukken) kijken we terug op het afgelopen jaar. Door Corona zijn een aantal activiteiten verplaatst naar 2021. Opvallend was dat de opkomst van de online activiteiten boven verwachting hoog was. Tijdens de ALV in oktober werd de Innovation Journey gepresenteerd. Momenteel wordt er hard aan gewerkt om hier uitvoering aan te geven. De eerste activiteiten hiervan zijn inmiddels zichtbaar. De eerste pods zijn opgericht; voorafgaand aan het Boek&Festival zijn er leespods geweest en is er een start gemaakt met het vormen van een curatorenpod. In deze pod wordt in samenwerking met uitgeverij Kloosterhof, uitgever van diverse vakbladen, interessante content gecreërd en via verschillende platforms gedeeld met de leden. Ooa heeft een nieuw aanspreekpunt voor leden in de vorm van communitymanager Renate Heuvelman en sinds 1 april is het verenigingsmanagement overgegaan naar een nieuw bureau: Tetske, succesvol in beeld. Verder wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website, platform en aangepaste huisstijl, die beter past bij hoe onze vereniging eruit moet komen te zien.

Professionalisering
Eén van de andere vervolgacties op basis van de uitkomsten van de Innovation Journey is het vernieuwen van het dienstenaanbod. Hierbij is het creëren van een passend aanbod voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden van groot belang. Ook is er een voorstel gedaan voor de aanpassing van de contributiestructuur, deze notitie is te vinden in de Jaarstukken.

Events
In het najaar staan er een aantal mooie evenementen op de planning. Op 1 september is de ‘Impactdag’ in samenwerking met de ROA en het Young Consulting Network. Tijdens deze dag zullen we in samenwerking met het Centraal Bureau Fondsen werving goede doelen gaan helpen met het laten zien van de impact die zij hebben als organisatie. Ook voor de Dag van de Adviseur, welke op 2 november zal plaatsvinden, zijn de voorbereidingen in gang gezet. Deze dag zal in samenwerking met Uitgeverij Kloosterhof georganiseerd gaan worden.

Kenniscolleges
Na de ALV stond de middag in het teken van de kenniscolleges van Jaap van ’t Hek en Leike van Oss. In 2020 werd hun boek “Onmacht in samenleving en organisaties’’ genomineerd voor het Boek van het jaar. Jaap ging in zijn college in op hoe leidende paradigma’s in onze maatschappij tot onmacht leiden en Leike verlegt de blik naar organisaties en verkent hoe onmacht daar ontstaat en in stand gehouden wordt, en wat je er nou mee moet. Wil je de colleges terugkijken? Klik dan op de linkjes hieronder die tot 1 juli 2021 beschikbaar zijn.

Het uitgebreide verslag van de ALV vind je hier

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen