Ooa Boeken van het jaar jury is weer compleet

Na het aftreden van Martin Groenhuis en Paul Vergeer, afgelopen jaar meldden zich na het Boek&Festival event een aantal potentiële juryleden. Op basis van achtergrond, specialisme en de vraag of ze zelf ook schrijven heeft de jury Dick van Ginkel en Mariska van der Steege aan het bestuur voorgedragen als nieuwe leden van de jury.
Inmiddels is de jury in deze nieuwe samenstelling: Martijn Jansen, Gerard Brockhof, Odette Moeskops, Jacco van Uden, Dick van Ginkel, Mariska van der Steege en Marguerithe de Man bij elkaar geweest voor de start van het nieuwe lees en jurering seizoen.
De uitgevers zijn benaderd, de eerste boeken komen binnen en de datum van Boek&festival van komend jaar dinsdag 19 april 2022 is ook bekend. De activiteiten commissie en de jury buigen zich over weer een andere opzet dan voorheen.

#Schrijvers Heb je dit kalenderjaar een boek gepubliceerd en wil je meedingen naar de prijs? Zorg dan dat je uitgever twee exemplaren van  het boek opstuurt naar E. Mulder van Sioo.

De nieuwe leden: even voorstellen.

Mariska van der Steege.
Dit jaar mag ik deel uitmaken van de jury om de Ooa-Boeken van het jaar te bepalen, en daar verheug ik me op! Opgeleid als orthopedagoog en organisatie-adviseur (onder andere bij SIOO) werk ik sinds vijf jaar als zelfstandig adviseur, veranderaar en projectleider in de jeugdhulp en het sociaal domein. Mijn opdrachtgevers zijn voornamelijk aanbieders van jeugdhulp, wijkteamorganisaties, Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming en gemeenten. Met hen geef ik verbeterprojecten en innovaties vorm, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de praktijk van de professionals die in de jeugdhulp werken. Ik ben met name gespecialiseerd in het ondersteunen en faciliteren van professionals bij het ontwikkelen van hun vakmanschap. Daarnaast draag ik graag bij aan gedrags- en cultuurveranderingen in organisaties. Als lid van de jury kijk ik uit naar actualiseren van mijn kennis en kunde die het lezen van alle boeken vast met zich meebrengt. En naar de vast boeiende gesprekken die we hierover als jury met elkaar gaan voeren.

Dick van Ginkel
Hallo, ik ben Dick van Ginkel en ik mag vanaf dit jaar deel uitmaken van de OOA-boeken jury en dat vind ik niet alleen een eer maar ook ontzettend leuk. Mijn basis voor het vak adviseur is gelegd bij de leergang organisatieontwikkeling van het NPI (Cees Zwart) en later de beroepsopleiding bij SIOO (SIOO-49). Na 12 jaar Aedes en 16 jaar GITP, in beide gevallen eerst als extern adviseur en later als manager, ben ik sinds 2004 zelfstandig. Lid van de OOA sinds 1989. Gaandeweg heb ik gemerkt dat ik met name warm loop voor maatschappelijke organisaties, en je treft me dan vrijwel uitsluitend aan in de wereld van wonen, zorg, welzijn en het openbaar bestuur. In die sectoren ben ik niet alleen geïnteresseerd in hoe organisaties op verschillende niveaus om kunnen gaan met verandering, maar heb ik ook grote interesse in de context en eigenaardigheden van de sectoren. Met die combinatie van verandering en inhoud schuif ik graag aan bij de tafel van bestuurders en toezichthouders.

Ik lees graag boekeen over de volle breedte van ons vak. Voor het inmiddels ter ziele gegane ‘Management&Consulting’ heb ik lange tijd de rubriek ‘Drucker’ verzorgd (gesprekken met auteurs over hun boek(en) in relatie tot het thema) en “Bureau Wie?” (kennismaking met adviesbureaus met intrigerende namen). Voor Holland Management Review (HMR) maak ik op dit moment samen met fotograaf Ton van Til de rubriek “In Bedrijf” (kenmerkende Nederlandse bedrijven, die iets bijzonders doen of in handen hebben, belangrijk zijn voor Nederland en de samenleving, in woord en beeld gebracht).
Als jurylid kijk ik uit naar de komende maanden en de stapels boeken die de postbode zal komen afleveren, die tot me te nemen, en vervolgens met mijn college juryleden daarover in gesprek te gaan. Hoe je samen tot uiteindelijke keuzes komt voor winnaars lijkt mij een enorme uitdaging maar er zit veel ervaring in deze groep en in de voorzitter en op hun begeleiding vertrouw ik.

 

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen