Professioneel Ontwikkelings Programma – IOD

Opleiding

Doelstelling

  • Leren over jezelf in groepenen ervaren hoe veranderingen meer een deel van jezelf worden, naarmate je hierbij meer persoonlijk betrokken wordt
  • Dit inzicht vertalen naar het vorm geven aan veranderingenin je werk: hoe degenen die een verandering uiteindelijk moeten dragen hierbij integraal betrekken
  • Leren over je optreden als begeleider van groepenen over het omgaan met weerstand in teams waar je als adviseur of manager mee werkt

Doelgroep
Mensen die betrokken zijn bij veranderingen in organisaties: adviseurs, trainers, stafspecialisten en (interim-)managers. Zij zijn geïnteresseerd in de invloed die zij in dit soort processen hebben op anderen en hoe zij hierbij door anderen beïnvloed worden. Zij willen gedurende ruim een half jaar uitdrukkelijk energie steken in hun professionele ontwikkeling en willen dat doen met andere, ervaren collega-professionals die ook als ‘veranderaar’ werkzaam zijn. Naar dit programma komen mensen die beschikken over de basis vaardigheden voor het werken in groepen en voor het opzetten van een adviesrelatie.

Concrete resultaten

  • Je voelt de onderstroom in groepen beter aan en gaat daar effectiever mee om
  • Je hebt de moed om in onoverzichtelijke situaties te handelen
  • Je kunt spanningen verdragen en hoeft ze niet direct op te lossen
  • Je kunt verwoorden wat in een gesprek of project ontstaat (en hebt niet alleen oog voor wat gepland is)
  • Je kent werkvormen en kunt simulaties ontwikkelen die het je klanten mogelijk maken zich te beseffen en naar elkaar uit te spreken wat ze echt ervaren.

Het programma is opgebouwd uit vier modules. De eerste en tweede module duren vijf dagen; de derde module bestaat uit een tweedaagse- en een eendaagse bijeenkomst. Tussen de modules worden intervisie bijeenkomsten georganiseerd. We beëindigen het programma met een tweedaagse. Het hele programma beslaat een jaar.

Data Module I 9-13 september 2024
Module II 25 – 29 november
Module IIIa 30 – 31 januari 2025
Module IIIb 4 april
Module IV 19 – 20 juni
Start datum 9 september 2024
Opleidingsduur 1 jaar
Kosten Ooa leden krijgen 10% korting en betalen €5.450,
PE uren 168.5

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen