Visie op de Toekomst – AOG School of Management

Opleiding
Als leider streef je naar toekomstgericht denken, waarbij je met een vernieuwende blik naar wereldwijde ontwikkelingen kijkt. Het is essentieel om de kansen en consequenties van deze veranderingen consistent te onderzoeken. In een omgeving van blijvende onzekerheid en toenemende complexiteit neem je proactief besluiten en zoek je actief naar nieuwe inzichten om de toekomst van je organisatie vorm te geven.

De beschreven opleiding past bij organisatieadviseurs om verschillende redenen:

1. Toekomstgericht denken: Organisatieadviseurs moeten in staat zijn om vooruit te kijken en trends en ontwikkelingen in de wereld te begrijpen. Deze opleiding is gericht op het ontwikkelen van toekomstgericht denken, wat cruciaal is voor organisaties om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

2. Andere perspectieven: Het benadrukken van het bekijken van ontwikkelingen in de wereld met “andere” ogen maakt dat de opleiding zich richt op het bevorderen van diversiteit in denken. Organisatieadviseurs moeten in staat zijn om problemen vanuit verschillende perspectieven te benaderen, wat kan leiden tot innovatieve oplossingen.

3. Onderzoek naar kansen en consequenties: Het vermogen om actief de kansen en consequenties van veranderingen te onderzoeken, is van groot belang voor organisatieadviseurs. Zij moeten in staat zijn om de impact van beslissingen op de organisatie te begrijpen en de juiste koers uit te zetten.

4. Nieuwe inzichten zoeken: De deelnemers zijn actief op zoek naar nieuwe inzichten met een proactieve benadering. Organisatieadviseurs moeten voortdurend streven naar het vergroten van hun kennis en begrip van de wereld en de markt, om effectief te kunnen adviseren.

Al met al voorziet deze opleiding in de behoeften van organisatieadviseurs die zich willen ontwikkelen in een snel veranderende omgeving, waarin het nemen van besluiten te midden van onzekerheid en het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen essentieel zijn.

Start datum 4 juni 2024
Opleidingsduur 10 maanden
Kosten Vanaf prijs € 17.800 (Ooa leden krijgen 10% korting
PE uren 229

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen