Platform Advieskwaliteit. Voor en door leden: werken aan een vakvraagstuk

Het Platform Advieskwaliteit bevordert de inhoudelijke kwaliteit van organisatieadvisering door het gebruik van handelingsgerichte kennis op basis van praktijkervaring met, voor en door vakgenoten.
Daartoe organiseert het Platform kennisworkshops over thema’s waarmee adviseurs in hun opdrachten aan de slag zijn. Hoewel elke situatie anders is, kun je leren van de interventies die andere adviseurs in hun situatie hebben toegepast: wat voor effect had deze interventie en waar kwam dat door?
De workshops van het Platform Advieskwaliteit zijn hier qua methode op ingericht. Er worden een of twee échte casussen verkend. Er worden interventies uitgediept en de koppeling wordt gemaakt naar andere adviessettings. Elke adviseur brengt hierbij de eigen professionele ervaring en inzichten in. Daardoor krijg je zicht op de oplossingsstrategieën van anderen en de toepasbaarheid ervan in de eigen situatie.

Interesse in een bepaald vakvraagstuk
Heb jij interesse in een bepaald thema dan bieden wij je de mogelijkheid om samen met ons een kennisworkshop in te vullen. Dat biedt jou de mogelijkheid te sparren met vakgenoten en waardevolle input op te halen.
Dit geldt ook als je aan een artikel werkt of met onderzoek bezig bent. In de opzet kunnen we jouw (eerste) uitkomsten betrekken.
Ons (= het kernteam van het platform advieskwaliteit) biedt het de mogelijkheid samen jou een gedegen voorbereide, inhoudelijk interessante workshop aan te bieden aan andere Ooa-leden. Ter beeldvorming een aantal voorbeelden van vakvraagstukken die eerder zijn opgepakt: inherent pijnlijke veranderingen; validering van adviezen; zelforganisatie; de opdrachtgever als (onder)deel van het probleem; tweede orde leren door de klantorganisatie; rolwisseling van de adviseur; goverance onder druk; samengesteld organiseren en besturen; psychologische veiligheid.

Hoe werkt het
Zo snel mogelijk na jouw aanmelding plannen we een (online) kennismakingsgesprek waarin we over en weer vaststellen of het uitvoeren van een kennisworkshop aansluit bij jouw verwachtingen.
Indien dat het geval is, formuleren we gezamenlijk het beoogde doel en de vraagstelling voor jouw kennisworkshop. Je werkt dit vervolgens uit in een korte toelichting, die wij later kunnen gebruiken in de aankondiging.

Wij zorgen voor:

  • de mogelijkheid te sparren met een kernteamlid over de inhoudelijke invulling van een kennisworkshop over jouw thema;
  • dit kernteamlid is aanwezig tijdens de workshop en kan indien gewenst een actieve rol spelen bijvoorbeeld als facilitator;
  • alle praktische zaken, in samenwerking met de verenigings/communitymanagers van de Ooa, zoals:

– budget voor zaalhuur
– opname in de Ooa-activiteitenkalender
– een zaal en de benodigde faciliteiten
– de aankondiging via de kanalen van de Ooa
– het verwerken van de aanmeldingen en de uitnodigingen
– de evaluatie enige tijd na de kennisworkshop.

Jij zorgt voor:

  • het inhoudelijke thema van de workshop;
  • de informatie die wij nodig hebben voor het organiseren van de workshop;
  • het enthousiasme om er samen een mooie kennisworkshop van te maken.

Verdere informatie:

Elsbeth Reitsma, voorzitter Platform Advieskwaliteit.

Contactgegevens:
e.reitsma@c3am.nl of 06-10921514.

 

 

 

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen