Website sterrenmethodiek gelanceerd

Website sterrenmethodiek gelanceerd

‘Jouw plek tussen de sterren’ is een speelse methodiek om – samen met andere adviseurs – je professionele kader te onderzoeken én te verbreden. De grondlegger van deze methodiek is de Wetenschappelijke Raad. Specialisten en strategen op alle denkbare aspecten van organiseren en veranderen hebben meegewerkt aan de atlas van adviesconcepten.

Om het voor iedereen toegankelijk te maken hebben we hiervoor een website (bètaversie) ontwikkeld die je door de sterrenmethodiek heen leidt en je ondersteunt, als je met een groep aan de slag gaat. Verder vind je tips voor de begeleider en links naar meer achtergrondmateriaal.

Ga hier naar de website: www.jouwplektussendesterren.nl

Interview Ronald Giphart ‘Mijn beste werk’

Interview Ronald Giphart ‘Mijn beste werk’

Ronald Giphart, romanschrijver pur sang, ging in de leer bij adviesbureau Leeuwendaal om het boek ‘Mijn beste werk’ te kunnen schrijven. “Want hoe kun je een boek schrijven over een bedrijf als je niet weet hoe het er reilt en zeilt?” En dat deze ‘stage’ hem ook zelf veel gebracht heeft blijkt wel uit het gesprek wat we met hem hebben over, zoals hij het zelf omschrijft, deze fascinerende tijd. Maar hoe kom je als gerenommeerde romanschrijver met bekende titels op je naam terecht bij een adviesbureau?

Lees hier het volledige interview met Ronald Giphart. Hier lees je ook hoe Edward Hermans, één van de directeuren van Leeuwendaal, de samenwerking met Ronald Giphart heeft ervaren.

 

 

Van macht naar liefde, voor het betere werk – Aukje Nauta

Van macht naar liefde, voor het betere werk – Aukje Nauta

Waarom is er zoveel liefdeloosheid op het werk? Aukje Nauta betoogt in dit artikel dat de
hang naar macht in de weg staat van liefdevol werk in organisaties. Toch kunnen organisaties
kantelen van macht naar liefde, en wel door coalities van welwillenden te vormen en door de
huidige ‘machthebbers’ te doen reflecteren op hun schaamteloze handelen.

Lees hier het hele artikel

16 januari a.s. is Aukje Nauta de spreker tijdens de Ernst Hijmanslezing. Ze zal een lezing geven over het thema; Nooit meer doen alsof. Een nieuwe kijk op werk en organisaties.