De adviseur in afgehaakt Nederland

We leven in een tijd waarin sprake is van taaie vraagstukken, die niet eenvoudig zijn op te lossen. Er is sprake van tegenstellingen, van polarisatie en van radicalisering. Verschillende groepen mensen ervaren niet dat de democratische rechtsorde ook voor hen werkt. Zij haken hierdoor af, zo laten recente studies zien over ‘Afgehaakt Nederland’. Dit roept vragen op over de verbinding tussen de overheid, adviseurs en delen van onze samenleving.

In onze samenleving zijn organisaties belangrijke knooppunten. Deze knooppunten worden geraakt door de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Leden van de Ooa zijn veelal actief in dergelijke organisaties, en zien zich geconfronteerd met complexe vragen: Hoe verhouden in ons vak de verantwoordelijkheid voor wat we doen in organisaties zich met wat er gebeurt in de maatschappij en vice versa? Hoe verhoud je je als adviseur tot een samenleving waarin mensen afhaken en hoe om te gaan met de kloof tussen de staat en de straat? Hoe een balans vinden tussen marktgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid?

Bureaus en adviseurs zoeken naar manieren om hun rol te vervullen met aandacht voor maatschappelijke meerwaarde en ethiek. Op 19 september organiseert de Ooa, in samenwerking met De Ambachtsschool voor organiseren en veranderen, de Impactdag waar als thema centraal staat: Waar staat de adviseur in alle maatschappelijke hectiek?

In aanloop naar de Impactdag organiseren we een lunchtafelgesprek over dit onderwerp. Wil jij een bedrage leveren aan dit gesprek, en daarmee aan de volgende editie van ons magazine? Meld je dan hier aan om aan te schuiven aan onze lunchtafel.

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen