Interview Facilitator Berndine de Wolff

De rol van facilitator is een belangrijke in het intervisietraject. Facilitators zorgen ervoor dat de groep begeleid en geleid wordt. Elke facilitator doet dit op zijn eigen manier natuurlijk, passend bij zijn persoonlijkheid en ervaringen. Wij spraken met Berndine de Wolff, ze begon 10 jaar geleden met intervisie.  “Bij mijn toenmalige werk werd intervisie niet georganiseerd, maar ik merkte dat ik er wel behoefte aan had om met collega’s uit mijn vakgebied te praten die juist op een andere plek zitten. Ik heb me toen aangesloten bij een intervisiegroep, waar ik later de rol van facilitator overgenomen heb.”

Even voorstellen
“Als zelfstandig adviseur ben ik sinds 2009 vooral werkzaam voor het onderwijs. Dit kunnen diverse opdrachten zijn, bijvoorbeeld het invoeren van een Raad van Toezicht model, adviseren aan directeuren over het in beweging krijgen van hun team of meewerken aan schoolontwikkeling. De afgelopen tijd heeft het advieswerk voor scholen behoorlijk stilgelegen door Corona. Je merkt dat scholen onder druk staan en vooral bezig zijn met crisismanagement op dit moment. Ooit ben ik begonnen bij Arbo Unie. Ik heb toen de opleiding arbeid- en organisatiedeskundige gedaan, en later managementconsultancy.”

Wisselende facilitator
“In de intervisiegroep waar ik zo’n tien jaar geleden begon ging op een gegeven moment de facilitator weg. Om de continuïteit te behouden was er wel behoefte aan iemand die de rol van facilitator wilde overnemen. Dit ben ik toen gaan doen, het past ook goed bij wat ik in mijn werk doe. Ik zit nog steeds bij dezelfde intervisiegroep. Af en toe komt er iemand bij maar de kern van de deelnemers is nog hetzelfde. Ik ben wel benieuwd of de samenstelling van de groepen zal gaan veranderen nu intervisie onderdeel wordt van het lidmaatschap. We hebben binnen onze huidige groep de afspraak dat om en om iemand de bijeenkomst leidt. We werken dan volgens een schema met een inbrenger en een facilitator per bijeenkomst. Deze twee hebben contact met elkaar en bespreken de casus en methode samen ter voorbereiding. Ik vind het belangrijk dat iedere deelnemer een keer aan bod komt om een casus in te brengen. Als facilitator is het mijn rol om te controleren of we ook daadwerkelijk volgens een methode werken, maar het is in de praktijk niet nodig om hier veel in bij te sturen want het is een ervaren groep.”

Reflectie op je eigen denken en handelen
“Doordat de intervisiegroep zo divers is, krijg je hele verschillende perspectieven. Iedereen is werkzaam op andere plekken, dit geeft een bepaalde dynamiek. We hebben bijvoorbeeld iemand die al heel lang als zelfstandige voor gemeenten werkt. Hier spelen weer hele andere problemen dan in onderwijsland. Ook hebben we een techneut in onze groep, die zich veel meer bezighoudt met structuren en organiseren van organisaties. Die grote diversiteit is interessant maar tegelijkertijd is er ook wel veel overlap. Door mee te denken met het probleem van iemand anders, word je zelf ook weer aan het denken gezet. Het gaat in onze groep weinig om praktische zaken maar het gaat meer om vragen als; hoe sta ik als adviseur in het vak? Mag en kan ik dit op deze manier doen? Wie wil je eigenlijk zijn als adviseur? We kiezen daarom ook voor methodes die de nodige diepgang bieden. Neem bijvoorbeeld de methode rondom de gedragscode, dat is toch eigenlijk wel waar het steeds over gaat; reflectie op jezelf.

Kernwaarden
“De samenstelling van de groep vind ik belangrijk. Er moet enige diepgang in zitten maar dit is wel afhankelijk van hoe de deelnemers zich opstellen. Durf je je kwetsbaar en open op te stellen zonder dat je daarin overdrijft?  We willen verder natuurlijk dat deelnemers zich veilig en vertrouwd voelen, ze moeten ervan uit kunnen gaan dat wat er besproken wordt binnen de groep blijft. We houden ons aan de kernwaarden die onderdeel zijn van de vereniging.”

Intervisie is persoonlijke ontwikkeling
“Ik vind dat intervisie voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het is een vorm van persoonlijke ontwikkeling, waarvan ik denk dat het belangrijk is. Naar mijn mening is het goed dat er door de Ooa bepaald is dat dit onderdeel naar voren gehaald moet worden en vast onderdeel wordt van het lidmaatschap. Neem bijvoorbeeld CMC-leden; om hun officiële registratie te behouden moeten ze aan allerlei zaken voldoen. Ik vind dat eigenlijk ieder lid zou moeten voldoen aan bijvoorbeeld het volgen van intervisie, want waarom ben je lid van een beroepsvereniging? Die is er niet voor niets.

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen