Erom Training – IOD

Opleiding

Doelstelling

  • Inzicht vergroten in hoe je op anderen overkomt en hoe dat al dan niet afwijkt van het beeld dat je van jezelf hebt; welke invloed je op anderen hebt en waar die invloed vandaan komt.
  • Leren over de groepsverschijnselen die zich gedurende de training voltrekken en die de uitvoering van de groepstaak stimuleren of juist belemmeren; je leert welke bijdrage je zelf hebt aan het groepsgedrag en ervaart hoe ongewenst groepsgedrag soms doorbroken kan worden.
  • Bewustwording van je eigen aandeel in lastige situaties in je eigen praktijk; omdat zich tijdens de training vergelijkbare situaties voordoen vergroot je je inzicht in hoe je geneigd bent daarmee om te gaan en hoe dat ook anders zou kunnen.

 

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor mensen, die met een frisse blik willen kijken naar hoe zij leidinggeven aan zichzelf en aan anderen. Die patronen willen leren herkennen in hun eigen optreden, dat van anderen en dat van groepen.

Denk hierbij aan: leidinggevenden, organisatie- en informatica-adviseurs, personeels- en opleidingsfunctionarissen en mensen die regelmatig in projecten werkzaam zijn.

 

Concrete resultaten

  • Je vergroot je effectiviteit, zichtbaarheid en impact in het contact met anderen
  • Je begrijpt je drijfveren achter je handelen, waardoor je meer keuzevrijheid hebt
  • Je verdiept je inzicht en vergroot je vaardigheden bij het werken in en met groepen
  • Je kunt je gevoel in een groep beter hanteren, waardoor je beter begrepen wordt en met meer ontspanning handelt
  • Je ziet het verschil tussen een individu dat niet functioneert en een groep die een zondebok maakt.

 

Tijdsbeslag

Vijf aaneengesloten dagen.

Start datum 9 september 2024
Opleidingsduur Vijf dagen
Kosten 10% korting voor Ooa-leden en betalen €2426,-
PE uren 45

Word vandaag nog lid!

Lidmaatschap

Intervisie

Intervisie

Opleidingen

Opleidingen